Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca osnovana je Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (Narodne novine broj  86/2008 80/2013; 82/2015.). Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i obveze ostvaruje Vlada Republike Hrvatske. Skraćeni naziv Agencije je AORPS.

Sjedište Agencije je u Zagrebu, Frankopanska 11.

Agencija je javna ustanova i kao prvostupanjsko javnopravno tijelo provodi postupke osiguranja potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca, i u slučaju blokade računa poslodavca.

U slučaju stečaja poslodavca Agencija:

  • osigurava i na teret državnog proračuna vrši isplatu dijela stečajnih potraživanja iz radnog odnosa, na društveno prihvatljivoj razini,
  • preuzima procesna prava u stečajnom postupku u visini isplaćenih potraživanja, radi povrata sredstava u državni proračun,
  • predstavlja instituciju za razmjenu informacija i aktivnosti s nadležnim garancijskim institucijama država članica Europske unije u slučajevima poslovnih aktivnosti na području dvije ili više država članica.

U slučaju blokade računa poslodavca Agencija:

  • osigurava i na teret državnog proračuna vrši isplatu dijela neisplaćenih plaća i naknada plaća,
  • preuzima procesna prava u ovršnom postupku u visini isplaćenih potraživanja, radi povrata sredstava u državni proračun.

Ustroj, ovlasti, odgovornosti i druga pitanja od značenja za rad Agencije uređeni su Statutom Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca (Narodne novine br. 50/2009, 107/2015).

Tijela Agencije su Upravno vijeće i ravnatelj, s nadležnostima utvrđenim zakonom i Statutom Agencije.

Agencija je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

 

 

Unutarnje ustrojstvo

Djelatnost

Ador - web solution finder